Prijzen en regels

De prijzen:

Tobbedansen

 • Snelheidsprijs: € 1.000,-
 • Originaliteitsprijs: € 500,-
 • Pechprijs: € 250,-

Touwtrek-roeien

 • Eerste plaats: € 1.000,-
 • Tweede plaats: € 500,-
 • Derde plaats: € 250,-

 

Speluitleg:

Tobbedansen

Geen eigentobbe, wij hebben ze voor je!

Aan de Marnixkade wordt een schans gemaakt waar vanaf het tobbedansen plaats zal vinden. Dertig teams proberen zo snel mogelijk vanaf de schans naar een bel te glijden en te varen die in het water van de havenkom is gesitueerd. Het gaat hierbij om de snelste tijd, het mooiste ontwerp en een pechprijs. De teams zullen met hun vaartuig aan veiligheidseisen moeten voldoen. De opbouw en opstelling vindt plaats vanaf het terrein van De Haas aan de Govert van Wijnkade. Na iedere gang wordt de haven ontruimd van het gebruikte materiaal. De finishbel wordt zodanig gesitueerd dat deze goed zichtbaar is voor het publiek vanaf de kades rondom de havenkom.

Elk team bestaat uit 2 duwers en 2 deelnemers in een tobbe. 

Maassluis-400-schans-tekeningKlein

Touwtrek-roeien

In een afvalrace dingen 16 teams mee naar de titel “het sterkste roeiteam van Maassluis”. Op het water van de havenkom wordt een installatie gesitueerd waarbij twee roeiboten door middel van een touw en blokken aan elkaar verbonden zijn. Het gaat er om welk team de ander van zijn plaats kan trekken. In manches, waarbij er steeds een afvaller is, strijden teams tegen elkaar. Uiteindelijk blijft de winnaar over. De wedstrijdplek wordt in de havenkom zodanig gesitueerd dat dit voor het publiek vanaf de kades rondom de havenkom goed zichtbaar is.

Elk team bestaat uit 4 roeiers. 

Regels

Voor beide onderdelen zijn de volgende regels van kracht:

 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar zijn
 • Deelnemers moeten in bezit zijn van een zwemdiploma
 • Deelnemers dienen een goede conditie te hebben
 • Ondertekening vrijwaardingsverklaring bij aanvang evenement

Voor de tobbe zijn de aanvullende eisen gesteld:

 • Alle losse onderdelen moeten voorzien zijn van drijvers, zodat er niets naar de bodem kan zinken
 • Deelnemers in de tobbe moeten een zwemvest aan en (optioneel) een helm op
 • Breedte van de tobbe en onderstel is maximaal 1.5 meter
 • Teams moeten zelf voor aanvoer zorgen
 • Vooraf is er een technische keuring op het opstelterrein van De Haas, afgekeurde tobbe mogen niet deelnemen